Prof. Dr. ÜMİT GEÇGEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ÜMİT GEÇGEL

T: (0282) 250 2164

M ugecgel@nku.edu.tr

W ugecgel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Gıda Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1998-2004
Tez: Değişim ekim ve hasat dönemlerinin aspir (Carthamus tinctrius L.) yağının bazı fiziksel, kimyasal ve oksidatif özellikleri üzerine etkileri (2004)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1995-1998
Tez: Ayçiçek yağının ekstraksiyon kinetiğinin incelenmesi (1998)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1991-1995
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2018-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2004-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1998-
İdari Görevler
, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-
EğitimÖğretim Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2015-2018
MÜDÜR NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2014-2018
Disiplin Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2014-2018
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2014-2018
MÜDÜR YARDIMCISI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2011-2015
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2011-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Yağ Teknolojisi
Gıda Teknolojileri
Gıda Kimyası
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GEÇGEL Ü., YILMAZ M., APAYDIN D., EROL H., Soğuk pres tekniği ile elde edilen ceviz yağının fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi, BAHÇE, vol. 46, pp. 273-279, 2017.
Özgün Makale CAB INTERNATIONAL
2. GEÇGEL Ü., Ay O., The determination of heavy metal and micronutrient elements in sunflower seeds grown in the Thrace region, La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, vol. 93, pp. 181-188, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. Al Juhami F., GEÇGEL Ü., Gülcü M., HAMURCU M., ÖZCAN M. M., Bioactive properties, fatty acid composition and mineral contents of grape seed and oils, South African Journal Enology and Viticulture, vol. 38, pp. 103-108, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ÖZCAN M. M., Al Juhami F., Gülcü M., USLU N., GEÇGEL Ü., Ghafoor K., DURSUN N., Effect of harvest time on physico-chemical properties and bioactive compounds of pulp and seeeds of grape varieties, Journal of Food Science and Technology, vol. 54, pp. 2230-2240, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. APAYDIN D., DEMİRCİ A. Ş., GEÇGEL Ü., Effects of Gamma Irradiation on Biochemical Properties of Grape Seeds, Journal of the American Oil Chemist Society, vol. 94, pp. 57-67, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., YILMAZ İ., ARICI M., GÜNER K. G., APAYDIN D., DÜLGER G. Ç., AY O., ERSÖZ B., ÇOTRA Y., TAŞAN M., Pirinç kepeği yağlarının fiziko-kimyasal özellikleri ve oksidatif stabilitelerinin belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 14, pp. 93-102, 2017.
Özgün Makale CABI DOAJ EBSCO INDEX COPERNICUS
7. ÖZCAN M. M., Al Juhami F., Gülcü M., USLU N., GEÇGEL Ü., Determination of bioactive compounds and mineral contents of seedless parts and seeds of grapes, South African Journal of Enology and Viticulture, vol. 38, pp. 212-220, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. GEÇGEL Ü., YILMAZ İ., AY A., APAYDIN D., DÜLGER G. Ç., Soğuk pres yağlar ilave edilerek üretilen fermente sucukların fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 1-11, 2016.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, PROQUEST
9. GEÇGEL Ü., Çatal P., Chemical properties and fatty acid composition of oils extracted from gamma irradiated rape and sunflower seeds, La Rivista Italiana delle Sostanze Grasse, vol. 93, pp. 187-194, 2016.
SCI-Expanded
10. ACAR R., GEÇGEL Ü., DURSUN N., HAMURCU M., NİZAMLIOĞLU A., ÖZCAN M. M., ÖZCAN M. M., Fatty acids, mineral contents, total phenol, antioxidant activity and proximate analyses of Nigella sativa seed cake and seed cake oil, Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, vol. 22, pp. 35-38, 2016.
Özgün Makale IFIS, CAS, FISTA, CABI, INDEX COPERNICUS
11. ACAR R., GEÇGEL Ü., HAMURCU M., COŞKUN B., KOÇ N., ÖZCAN M. M., Some chemical properties, fatty acid composition and mineral contents of Diplotaxis tenuifolia seed and oil, American Journal of Essential Oils and Natural Products, vol. 4, pp. 23-26, 2016.
Özgün Makale HINARI, PROQUEST, GOOGLE SCHOLAR
12. TANRIVERDİ E., GEÇGEL Ü., ER F., ÖZCAN M. M., USLU N., The physico-chemical properties and fatty acid composition of three different hazelnut varieties collected at the different harvest periods, Journal of Agroalimentary Process and Technologies, vol. 22, pp. 127-131, 2016.
Özgün Makale IFIS, CAS, FSTA, CABI, EVISA, INDEX COPERNICUS
13. GEÇGEL Ü., DEMİRCİ A. Ş., DÜLGER G. Ç., UNAL G., TAŞAN M., ARICI M., AY O., Some physicochemical properties, fatty acid composition and antimicrobial characteristics of different cold-pressed oils, Rivista Italiana delle Sostanze Grasse, vol. 92, pp. 187-200, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. LEVENT C., GEÇGEL Ü., İSMAİL Y., UNAL G., DÜLGER G. Ç., Investigating Fatty Acid Composition of Samples were Homogenized Various Meat and Offal Products from Turkey, Journal of the American Oil Chemists´ Society, vol. 92, pp. 659-665, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
15. GEÇGEL Ü., Ismail Y., MUHİTTİN O., TAMER S., SOYSAL D., ESER G., Fatty acid profile of Turkish Bandirma Crossbreed, Karacabey Merino Multiplier and Karacabey Merino Nucleus lambs raised in the same intensive production system, SMALL RUMINANT RESEARCH, pp. 10-14, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. KARAMAN S., KARASU S., TÖRNÜK F., TOKER Ö. S., GEÇGEL Ü., SAĞDIÇ O., ÖZCAN N., GÜL O., Recovery Potential of Cold Press Byproducts Obtained from the Edible Oil Industry: Physicochemical, Bioactive, and Antimicrobial Properties, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 63, pp. 2305-2313, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
17. GEÇGEL Ü., YILMAZ İ., ESER G., KARASU S., DÜLGER G. Ç., Comparison of Fatty Acid Composition between Female and Male Japanese Quail Meats, Journal of Chemistry, vol. 2015, pp. 1-8, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
18. Dülger G. Ç., G. Ü., Bleaching Process of Sunflower Oil by Using Bentonite Activated with Different Chemical Substances, Asian Journal of Chemistry, vol. 26, pp. 3615-3619, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. ÖZTÜRK M., GEÇGEL Ü., DURAN A., USLU N., ÖZCAN M. M., The fatty acid compositions of several plant seed oils belong to Leguminosae and Umbelliferae families, Environmental Monitoring and Assessment, vol. 186, pp. 2795-2799, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. Şİmşek Ş., M. M. O., D. O., G. K. G., G. Ü., Physicochemical properties of starch from a cereal-based fermented food (tarhana), Nutrition & Food Sciences, vol. 4, pp. 1-6, 2014.
Özgün Makale
21. Maribel M., DAĞLIOĞLU O., GÜNER K. G., GEÇGEL Ü., Şimşek Ş., Analysis of the fatty acids and phenolic compounds in a cereal-based fermented food (tarhana), Food and Nutrition Sciences, vol. 5, pp. 1177-1184, 2014.
Özgün Makale
22. Sağlam C., T. Y. T., G. Ü., A. E., Effects of Olive Harvesting Methods on Oil Quality, APCBEE Procedia, vol. 8, pp. 334-342, 2014.
Özgün Makale
23. GEÇGEL Ü., Changes in some physicochemical properties and fatty acid composition of irradiated meatballs during storage, JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, vol. 50, pp. 505-513, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
24. SELÇUK Z., GEÇGEL Ü., Determination of Fat Contents and Fatty Acid Compositions of Commercial Chocolates on the Turkish Market, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 86-94, 2012.
Özgün Makale
25. TAŞAN M., GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., Comparison of Geometrical Isomerization of Unsaturated Fatty Acids in Selected Commercial Refined Oils, Grasas y Aceites, vol. 62, pp. 284-289, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
26. TUNA B., GEÇGEL Ü., DETERMINATION OF HEAVY METALS AND MICRONUTRIENTS IN OLIVES GROWN UNDER DIFFERENT CONDITIONS, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 20, pp. 2883-2889, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
27. GEÇGEL Ü., GÜMÜŞ T., TAŞAN M., DAĞLIOĞLU O., ARICI M., Determination of Fatty Acid Composition of ?-irradiated hazelnuts, walnuts, almonds and pistachios, Radiation Physics and Chemistry, vol. 80, pp. 578-581, 2011.
Özgün Makale SSCI
28. TAŞAN M., GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., Effects of storage and industrial oilseed extraction methods on the quality and stability characteristics of crude sunflower oil (Helianthus annuus L.), GRASAS Y ACEITES, vol. 62, pp. 389-398, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
29. GEÇGEL Ü., DURAKLI VELİOĞLU S., VELİOĞLU H. M., Investigating Some Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Native Black Mulberry (Morus nigra L.) Seed Oil, Journal of the American Oil Chemists´ Society, vol. 88, pp. 1179-1187, 2011.
Özgün Makale SSCI
30. YILMAZ İ., GEÇGEL Ü., SOME HEAVY METAL CONTENTS OF CHICKEN MEAT, LIVER, HEART, VEAL LIVER AND LAMB KIDNEY SOLD IN TEKIRDAG, TURKEY, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 12, pp. 437-446, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
31. GAYTANCIOĞLU O., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., ARSLAN D., Chemical Composition and Constituent Value of Selected Soybean (Glycine max (L.) Merrill) Cultivars Grown in Turkey, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 627-634, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
32. YILMAZ İ., GEÇGEL Ü., Determination of Fatty Acid Composition and Total Trans Fatty Acids in Meat Products, Food Science and Biotechnology, vol. 18, pp. 350-355, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
33. YILMAZ İ., GEÇGEL Ü., Effect of Inulin Addition on Physico-Chemical and Sensory Characteristics of Meatballs, Journal of Food Science and Technology, vol. 46, pp. 473-476, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
34. GEÇGEL Ü., ARICI M., Some physicochemical properties, fatty acid composition of terebinth (Pistacia terebinthus L.) oil and presence of aflatoxins in fruits, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 1559-1564, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
35. ÜSTBAŞ Y., T. M., G. Ü., Trakya bölgesinde üretilen ayçiçeği tohumu (Helianthus annus L.) yağlarında bakır, demir, kadmiyum ve kurşun içeriklerinin belirlenmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 6, pp. 55-63, 2009.
Özgün Makale
36. GÜMÜŞ T., GEÇGEL Ü., DEMİRCİ A. Ş., ARICI M., Effects of Gamma Irradiation on Two Heat Resistant Moulds: Aspergillus fumigatus and Paecilomyces variotii isolated from margarine, Radiation Physics and Chemistry, vol. 77, pp. 680-683, 2008.
Özgün Makale SSCI
37. TAŞAN M., G. Ü., Bitkisel karışım sıvı yağların yağ asiti bileşimlerinin incelenmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 4, pp. 1-6, 2007.
Özgün Makale
38. DAĞLIOĞLU O., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU F., Changes in Oxidative Stability and Fatty Acid Composition of Commercially Produced Chips During Shelf-Life, Asian Journal of Chemistry, vol. 19, pp. 2100-2106, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
39. ARICI M., Colak F. A., GEÇGEL Ü., Effect of Gamma Radiation on Microbiological and Oil Properties of Black Cumin (Nigella sativa L.), Grasas y Aceites, vol. 58, pp. 339-343, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
40. GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., ESENDAL E., TAŞAN M., Fatty Acid Composition of the Oil from Developing Seeds of Different Varieties of Safflower (Carthamus tinctorius L.), Journal Of American Oil Chemist´s Society, vol. 84, pp. 47-54, 2007.
Özgün Makale SSCI
41. YILMAZ İ., GEÇGEL Ü., Effects of Gamma Irradiation on Trans Fatty Acid Composition in Ground Beef, Food Control, vol. 18, pp. 635-638, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
42. TAŞAN M., BİLGİN B., GEÇGEL Ü., DEMİRCİ A. Ş., Phytosterols as functional food ingredients, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 3, pp. 153-159, 2006.
Özgün Makale
43. ARICI M., SAĞDIÇ O., GEÇGEL Ü., Antibacterial Effect of Turkish Black Cumin Nigella Sativa L Oils, Grasas y Aceites, vol. 56, pp. 259-262, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
44. DAĞLIOĞLU O., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU F., Changes in Oxidative Stability of Selected Bakery Products During Shelf Life, Food Science and Technology Research, vol. 10, pp. 1-5, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
45. ARICI M., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., ÖZSOY S., Determination of Fatty Acid Composition and Total Trans Fatty Acids of Turkish Margarines by Capillary Gas-Liquid Chromatography, Journal of American Oil Chemists? Society, vol. 79, pp. 439-441, 2002.
Özgün Makale SSCI
46. Topallar H., GEÇGEL Ü., Kinetics and Thermodynamics of Oil Extraction from Sunflower Seeds in the Presence of Aqueous Acidic Hexane Solutions, Turkish Journal of Chemistry, vol. 24, pp. 247-253, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜRPINAR G. Ç., G. Ü., T. M., Argan yağının bazı fizikokimyasal özellikleri ve sağlık üzerine etkileri, GIDA TEKNOLOJİSİ, cilt 17, ss. 54-57, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. TAŞAN M., G. Ü., Trans yağ asiti ile ilgili yasal düzenlemeler ve yağ endüstrisine etkileri, DÜNYA GIDA DERGİSİ, cilt 10, ss. 82-86, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. GEÇGEL Ü., D. M., E. E., T. M., Aspir (Carthamus tinctorius L.) yağının kalitesi ve gıda değeri, HASAD GIDA, cilt 21, ss. 43-48, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. TAŞAN M., D. M., G. Ü., Bitkisel sıvı yağlarda trans yağ asitleri, HASAD GIDA, cilt 21, ss. 31-35, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. TAŞAN M., G. Ü., D. M., Yemeklik karışım sıvı yağ adı altında tüketime sunulan yağların bazı oksidatif ve hidrolitik stabilite değerlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, DÜNYA GIDA DERGİSİ, cilt 9, ss. 102-104, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. GEÇGEL Ü., D. M., T. M., Mevcut yağ açığımızın giderilmesinde alternatif olabilecek önemli bir yağ bitkisi: Aspir (Carthamus tinctorius L.), DÜNYA GIDA DERGİSİ, cilt 7, ss. 63-65, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. GEÇGEL Ü., Hazır yemek sektöründe yağ seçimi ve yağların kullanımında dikkat edilecek hususlar, Tabldot Dergisi, cilt 10, ss. 12-14, 1999.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SOYSAL M. İ., ŞİMŞEK O., KURULTAY Ş., DEMİRCİ M., YILMAZ İ., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Buffalo meat and its characteristic properties, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
2. GEÇGEL Ü., KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., TAŞAN M., YILMAZ İ., Conjugated linoleic acid (cla) content in animal products, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
3. KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., YILMAZ İ., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Effect of fatty acid composition on red meat quality, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
4. YILMAZ İ., KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Meat quality and physicochemical properties of lamb meat, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
5. ŞİMŞEK O., KURULTAY Ş., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., YILMAZ İ., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Nutritional facts of goat meat, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
6. TAŞAN M., KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., YILMAZ İ., GEÇGEL Ü., Nutritional value of offal products, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
7. DEMİRCİ M., ŞİMŞEK O., KURULTAY Ş., SOYSAL M. İ., YILMAZ İ., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Red meat production in Turkey, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
8. YILMAZ E., YILMAZ İ., SIRALI R., GEÇGEL Ü., Rural development and Beekeeping İn Turkey, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
9. KARASU S., GEÇGEL Ü., Optimization of the rheological properties of salad dressing prepared by cold pressed pumpkin seed oil: Microstructural and 3-ITT properties, 15th Euro Fed Lipid Congress (27.08.2017-30.08.2017).
Özet bildiri
10. YILMAZ E., YILMAZ İ., GEÇGEL Ü., KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., SOYSAL M. İ., Food security and food supply sustainability, Mediterranean International Conference on Social Sciences (19.05.2017-22.05.2017).
Özet bildiri
11. TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Thermal process contaminants and food safety, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2917).
Özet bildiri
12. GEÇGEL Ü., VATANSEVEN H., APAYDIN D., Considerations of the effects on physico-chemical properties with human health and environment of olestra as a fat substitute, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
13. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., APAYDIN D., ORCAN Ş., Germ Oils, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
14. GEÇGEL Ü., YILMAZ M., CULPAN E., APAYDIN D., Quality properties of safflower seed and oil, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
15. APAYDIN D., GEÇGEL Ü., TAŞAN M., Significant oil plants grown in Thrace Region and their quality features, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
16. GEÇGEL Ü., TAŞAN M., APAYDIN D., GÜNGÖR Y., The importance of oil seeds for healty nutrition, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
17. BAŞARAN N., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., The usage and critical properties of cocoa butter equivalents in chocolate production, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
18. APAYDIN D., ŞİMŞEK O., KURULTAY Ş., DÜLGER G. Ç., YILMAZ İ., GEÇGEL Ü., An important functional food ingredient specific to grape seed and oil: Resveratrol, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
19. GEÇGEL Ü., ŞİMŞEK O., KURULTAY Ş., APAYDIN D., DÜLGER G. Ç., GÜNEŞ R., YILMAZ İ., Antimicrobial properties of essential oils and evaluation of these oils as a functional food component, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
20. APAYDIN D., ŞİMŞEK O., KURULTAY Ş., DÜLGER G. Ç., YILMAZ İ., GEÇGEL Ü., Chemical composition of black cumin oil and using it as a functional food ingredient, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
21. DÜLGER G. Ç., KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., APAYDIN D., YILMAZ İ., GEÇGEL Ü., Important bioactive components of olive oil as a functional food, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
22. GEÇGEL Ü., KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., DÜLGER G. Ç., APAYDIN D., GÜNEŞ R., YILMAZ İ., Thyme and Thyme essential oil and their potential use in Foods, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
23. YILMAZ İ., SOYSAL M. İ., GEÇGEL Ü., The color and the textural quality characteristics of buffalo meat, International Cooperation for Improving Agricultural Sciences, Food Security, and Environmental Protection. 8th International Scientific-Practical Conference (03.10.2016-04.10.2016).
Özet bildiri
24. GEÇGEL Ü., YILMAZ İ., AY A., APAYDIN D., DÜLGER G. Ç., Determination of physicochemical of fermented sausages produced by adding cold pressed oils, 14TH Euro Fed Lipid Congress (18.09.2016-21.09.2016).
Poster
25. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., YILMAZ İ., ARICI M., GÜNER K. G., APAYDIN D., DÜLGER G. Ç., AY O., ERSÖZ B., ÇOTRA Y., TAŞAN M., Determination of physicochemical properties and oxidative stability of rice bran oils in different rice varieties, 14TH Euro Fed Lipid Congress (18.09.2016-21.09.2016).
Poster
26. GEÇGEL Ü., ALPASLAN M., TAŞAN M., APAYDIN D., DÜLGER G. Ç., EROL H., Determining oil quality parameters of some seed oils obtained by cold pressing technology, 14TH Euro Fed Lipid Congress (18.09.2016-21.09.2016).
Poster
27. APAYDIN D., DEMİRCİ A. Ş., GEÇGEL Ü., Effect of gamma irradiation on biochemical properties of grape seed oils, 14TH Euro Fed Lipid Congress (18.09.2016-21.09.2016).
Poster
28. APAYDIN D., DEMİRCİ A. Ş., GEÇGEL Ü., Effect of gamma irradiation on microbiological properties, antimicrobial activity, phenolic content and antioxidant activity of grape seed oils, 14TH Euro Fed Lipid Congress (18.09.2016-21.09.2016).
Poster
29. APAYDIN D., GEÇGEL Ü., Fig seed oil, 14TH Euro Fed Lipid Congress (18.09.2016-21.09.2016).
Poster
30. UÇAK G., GEÇGEL Ü., DURAK M. Z., The determination of microbial safety of fresh-cut salads served in Istanbul, IFT 16 (16.07.2016-19.07.2016).
Poster
31. DÜLGER G. Ç., GEÇGEL Ü., APAYDIN D., Application of cold neutralization in sunflower oil refining, 19TH International Sunflower Conference, ISC 2016 (29.05.2016-03.06.2016).
Poster
32. DÜLGER G. Ç., GEÇGEL Ü., APAYDIN D., Different extraction methods for sunflower and other edible oils, 19TH International Sunflower Conference, ISC 2016 (29.05.2016-03.06.2016).
Poster
33. APAYDIN D., GEÇGEL Ü., DÜLGER G. Ç., Effects of temperature and vacuum parameters applied during deodorization step on sunflower oil quality, 19TH International Sunflower Conference, ISC 2016 (29.05.2016-03.06.2016).
Poster
34. APAYDIN D., GEÇGEL Ü., DÜLGER G. Ç., Quality characteristics of the oils obtained by cold pressing technique, 19TH International Sunflower Conference, ISC 2016 (29.05.2016-03.06.2016).
Poster
35. KURULTAY Ş., APAYDIN D., GEÇGEL Ü., A traditional Turkish fermented milk beverage: ayran, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
36. GEÇGEL Ü., DÜLGER G. Ç., TIRPANCI SİVRİ G., A traditional Turkish food: bulgur and bulgur pilaf, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
37. YILMAZ İ., APAYDIN D., GEÇGEL Ü., A traditional Turkish meat product: pastirma, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
38. GEÇGEL Ü., EVCİ G., PEKCAN V., YILMAZ M., DÜLGER G. Ç., APAYDIN D., Determination of antibacterial, antifungal, and oxidative stability properties of traditional cold pressed sunflower, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
39. APAYDIN D., GEÇGEL Ü., Habit of drinking tea in Turkish culture and it’s health benefits, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
40. GEÇGEL Ü., ŞİŞMAN C. B., APAYDIN D., Quality properties of olive oil obtained by using traditional methods, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
41. DAĞLIOĞLU O., GEÇGEL Ü., GÜNER K. G., TOKER Ö. S., Reduction of salt as an ancient ingredient in processed foods, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
42. DÜLGER G. Ç., GEÇGEL Ü., Traditional almond paste from Edirne, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
43. DÜLGER G. Ç., GEÇGEL Ü., Traditional breakfast sauce produced in Thrace Region, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
44. DÜLGER G. Ç., GEÇGEL Ü., Traditional production of couscous and noodles in Thrace Region, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
45. TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Trans unsaturated fatty acid-forming in traditional vegetable oil refining, The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
46. APAYDIN D., GEÇGEL Ü., Turkish delight (Lokum), The 3rd International Symposion on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
47. GEÇGEL Ü., APAYDIN D., YILDIZ G., ERDOĞDU M., SUZAN D., CULPAN E., Determination of antimicrobial properties and antioxidant capacity of safflower oil gained by using cold press technology, Turkey Natural Nutrition and Lifelong Health Summit (20.05.2015-23.05.2015).
Poster
48. APAYDIN D., DOKTU S., YILDIZ G., ERDOĞDU M., KARASU S., GEÇGEL Ü., Functional lipids and healthy nutrition, Turkey Natural Nutrition and Lifelong Health Summit (20.05.2015-23.05.2015).
Poster
49. GEÇGEL Ü., YILMAZ İ., SOYSAL M. İ., Fatty acid composition of buffalo ground meat, Asian Buffalo Congress (21.04.2015-25.04.2015).
Özet bildiri
50. SOYSAL M. İ., GEÇGEL Ü., YILMAZ İ., The sensorial quality characteristics of buffalo meat, Asian Buffalo Congress (21.04.2015-25.04.2015).
Poster
51. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., DÜLGER G. Ç., GÜNER K. G., Fatty acid composition and nutritional value of wheat germ oil, 2nd International Congress on Food Technology (05.11.2014-07.11.2014).
Poster
52. APAYDIN D., APAYDIN H., GEÇGEL Ü., Green coffee, 2nd International Congress on Food Technology (05.11.2014-07.11.2014).
Poster
53. APAYDIN D., APAYDIN H., GEÇGEL Ü., Physico-chemical properties and health effects of Momordica Charantia L, 2nd International Congress on Food Technology (05.11.2014-07.11.2014).
Poster
54. TOKER Ö. S., KARAMAN S., KARASU S., TÖRNÜK F., SAĞDIÇ O., GEÇGEL Ü., Özcan N., GÜL O., Chemical and functional properties of cold press oil by-products, International Mesopotamia Agriculture Congress (22.09.2014-25.09.2014).
Poster
55. KARAMAN S., KARASU S., TOKER Ö. S., SAĞDIÇ O., GEÇGEL Ü., Özcan N., GÜL O., Üzüm, ceviz, badem ve nardan elde edilen soğuk pres yağ atıklarının antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi, International Mesopotamia Agriculture Congress (22.09.2014-25.09.2014).
Poster
56. DÜLGER G. Ç., GEÇGEL Ü., Gülseren M., Cold pressed oil cakes utilization, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry (26.05.2014-29.05.2014).
Poster
57. DÜLGER G. Ç., GEÇGEL Ü., TAŞAN M., Some physicochemical properties and fatty acid compositions of cold pressed pumpkin seed oils, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry (26.05.2014-29.05.2014).
Poster
58. Taşan M., G. Ü., D. M., Comparing cold pressed oils with vegetable oils obtained traditionally with refining technology, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
59. Şİmşek Ş., M. M. O., D. O., G. K. G., G. Ü., Fatty acid composition of home-made tarhana samples produced in Thrace region, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
60. Şimşek Ş., M. M. O., D. O., G. K. G., G. Ü., Physicochemical properties of starch from tarhana, a cereal based traditional Turkish food, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
61. Apaydın D., G. Ü., T. M., Some physicochemical properties of extra virgin olive oil obtained from olives grown in different regions of Turkey, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
62. Dağlıoğlu O., G. Ü., G. K. G., Some quality properties of sesame seeds as the main ingredient of tahina helva production, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
63. APAYDIN D., T. M., G. Ü., The importance and health effects of bioactive components which are unsaponifiable fraction of olive oil, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
64. Apaydın D., T. M., G. Ü., The role of olive oil among the vegetable oils consumed in Turkey and its importance in Turkish cuisine, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
65. , (03.10.2013-06.10.2013).
Tam metin bildiri
66. TANRIVERDİ E., G. Ü., D. E., Ö. M. M., F. J., THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND FATTY ACID COMPOSITION OF THREE DIFFERENT HAZELNUT VARIETIES COLLECTED AT THE DIFFERENT HARVEST PERIODS, 4th International Symposium Agrosym (03.10.2013-06.10.2013).
Tam metin bildiri
67. , (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
68. , (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
69. , (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
70. Geçgel Ü., S. C., T. T. Y., Changes in oxidatif stabilities during storage of olive varieties Gemlik and Ayvalik were harvested with different methods, Proceedings of The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
71. Geçgel Ü., T. M., G. Ü., G. G. Ç., Composition of grape seed oil and evaluation in oil technology, Proceedings of The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
72. Geçgel Ü., Y. İ., V. H. M., G. G. Ç., Satir meat and satir meatball of Kesan, Proceedings of The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
73. , (24.10.2008-25.10.2008).
Tam metin bildiri
74. , (24.10.2008-25.10.2008).
Tam metin bildiri
75. Geçgel Ü., G. T., V. M., V. S., Effects on healthy nutrition of omega fatty acids, Scientific Conference With International Participation Food Science, Engineering And Technologies (24.10.2008-25.10.2008).
Tam metin bildiri
76. Gümüş T., V. S., V. M., G. Ü., A. M., Presence of Ochratoxin A (OTA) in Wine: A Review, Scientific Conference With International Participation Food Science, Engineering And Technologies (24.10.2008-25.10.2008).
Tam metin bildiri
77. Tağa Ö., B. B., G. Ü., Determination of benzo(a)pyrene in olive oils of Aegean Region, 6th Euro Fed Lipid Congress (07.09.2008-10.09.2008).
Poster
78. Geçgel Ü., G. T., T. M., P. H., Effect of gamma irradiation on the oxidative stability and fatty acid composition of margarine, 6th Euro Fed Lipid Congress (07.09.2008-10.09.2008).
Poster
79. Taşan M., G. Ü., D. O., Hazelnut oil production in Turkey, 6th Euro Fed Lipid Congress (07.09.2008-10.09.2008).
Poster
80. Taşan M., G. Ü., D. O., G. M., Olive oil production in Turkey, 6th Euro Fed Lipid Congress (07.09.2008-10.09.2008).
Poster
81. Geçgel Ü., T. M., D. O., Rice Bran Oil: Nutritional components and health benefits, 6th Euro Fed Lipid Congress (07.09.2008-10.09.2008).
Poster
82. Geçgel Ü., Y. İ., T. M., D. O., G. M., Trans fatty acids in meat and meat Products, 6th Euro Fed Lipid Congress (07.09.2008-10.09.2008).
Poster
83. , (09.03.2007-11.03.2007).
Tam metin bildiri
84. , (09.03.2007-11.03.2007).
Tam metin bildiri
85. Dağlıoğlu O., G. Ü., T. M., An overview of oilseed and vegetable oil production in Turkey, 5th International Congress on Food Technology (09.03.2007-11.03.2007).
Tam metin bildiri
86. Gümüş T., D. O., G. Ü., T. M., A. M., Effect of gamma irradiation on microbiological quality of some dried nuts, 5th International Congress on Food Technology (09.03.2007-11.03.2007).
Tam metin bildiri
87. Dağlıoğlu O., G. Ü., T. M., Oil and seed characteristics of selected corn cultivars grown in Turkey, AOCS, World Conference and Exhibition on Oilseed and Vegetable Oil Utilization (14.08.2006-16.08.2006).
Poster
88. , (06.06.2005-10.06.2005).
Tam metin bildiri
89. GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., ESENDAL E., TAŞAN M., Effects of sowing dates on some physical, chemical and oxidative properties of different varieties of Safflower (Carthamus tinctorius L.), 6th International Safflower Conference (06.06.2005-10.06.2005).
Tam metin bildiri
90. Arıcı M., S. O., G. Ü., Antimikrobielle wirkung von schwarzkümmelöl, Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e. V. 6. Fachsymposium (10.03.2004-12.03.2004).
Poster
91. , .
Özet bildiri
92. , .
Özet bildiri
93. , .
Özet bildiri
94. , .
Özet bildiri
95. , .
Özet bildiri
96. , .
Özet bildiri
97. , .
Özet bildiri
98. , .
Özet bildiri
99. , .
Özet bildiri
100. , .
Özet bildiri
101. , .
Özet bildiri
102. , .
Özet bildiri
103. , .
Özet bildiri
104. , .
Özet bildiri
105. , .
Özet bildiri
106. , .
Özet bildiri
107. , .
Özet bildiri
108. , .
Özet bildiri
109. , .
Özet bildiri
110. , .
Özet bildiri
111. , .
Özet bildiri
112. , .
Özet bildiri
113. , .
Özet bildiri
114. , .
Özet bildiri
115. , .
Özet bildiri
116. , .
Özet bildiri
117. , .
Özet bildiri
118. , .
Özet bildiri
119. , .
Özet bildiri
120. , .
Özet bildiri
121. , .
Özet bildiri
122. , .
Özet bildiri
123. , .
Özet bildiri
124. , .
Özet bildiri
125. , .
Özet bildiri
126. , .
Özet bildiri
127. , .
Özet bildiri
128. , .
Özet bildiri
129. , .
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GEÇGEL Ü., GÜNEŞ R., KURULTAY Ş., Muşmula (Mespilus germanica L.) meyvesinin kimyasal özellikleri ve sağlık üzerine etkileri, II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu (26.10.2017-28.10.2017).
Özet bildiri
2. GEÇGEL Ü., GÜNEŞ R., KURULTAY Ş., Yumuşak çekirdekli meyvelerden elde edilen çekirdek yağlarının fizikokimyasal özellikleri, II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu (26.10.2017-28.10.2017).
Özet bildiri
3. GEÇGEL Ü., ORCAN Ş., APAYDIN D., DÜLGER G. Ç., TAŞAN M., ENZİMATİK DEGAMMİNG, YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi (12.04.2017-15.04.2017).
Özet bildiri
4. GEÇGEL Ü., GÜNGÖR Y., DÜLGER G. Ç., APAYDIN D., TAŞAN M., İnteresterifikasyon yöntemi ile üretilen yağların sağlık üzerine etkisi, YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi (12.04.2017-15.04.2017).
Özet bildiri
5. DÜLGER G. Ç., GEÇGEL Ü., Uçucu yağların elde edilmesinde kullanılan modern teknolojiler, YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi (12.04.2017-15.04.2017).
Özet bildiri
6. ORCAN Ş., GÜNGÖR Y. R., APAYDIN D., GEÇGEL Ü., Pirinç kepeği yağının önemli biyoaktif bileşeni: γ-Orizanol, Gıda, Metabolizma & Sağlık: Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi (28.11.2016-28.11.2016).
Poster
7. GEÇGEL Ü., APAYDIN D., YILMAZ M., EROL H., Soğuk pres tekniği ile elde edilen ceviz yağının fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi, III. Ulusal Ceviz Sempozyumu (13.10.2016-15.10.2016).
Sözlü Bildiri
8. GEÇGEL Ü., Biyoaktif bileşenler ve yağ asitleri bileşimi bakımından önemli bir kaynak: Buğday rüşeymi yağı, Türkiye 12. Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Sözlü Bildiri
9. NOĞAY O., GEÇGEL Ü., Ultrases dalgalı (Ultrasonik) sistemin yağ ekstraksiyonu üzerine etkisi, Türkiye 12. Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Poster
10. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., GÜNER K. G., ŞİNİK H., Unlu mamuller sektöründe enzim uygulamaları, Türkiye 12. Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Poster
11. DÜLGER G. Ç., GEÇGEL Ü., APAYDIN D., Atık kızartma yağlarının biyoyakıt olarak değerlendirilmesi, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu (27.09.2016-30.09.2016).
Poster
12. GEÇGEL Ü., DÜLGER G. Ç., APAYDIN D., Bitkisel yağ sanayiinde yan ürünler ve değerlendirilme olanakları, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu (27.09.2016-30.09.2016).
Sözlü Bildiri
13. APAYDIN D., GEÇGEL Ü., DÜLGER G. Ç., DURGUT M. R., Deniz yosunlarından (mikroalglerden) elde edilen yağların biyoyakıt olarak kullanılması, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu (27.09.2016-30.09.2016).
Poster
14. GEÇGEL Ü., APAYDIN D., GIDIK B., ÖNEMLİ F., Yabani hardal (Sinapis arvensis L.) yağının fizikokimyasal özellikleri ve biyodizel endüstrisinde değerlendirme olanakları, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu (27.09.2016-30.09.2016).
Poster
15. GEÇGEL Ü., AYGÜNNUR S., TAŞAN M., APAYDIN D., Ayçiçeği yağından elde edilen lesitinin gıda sanayinde değerlendirilmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
16. GÜLCÜ M., GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU F., ÖZCAN M. M., Bazı üzüm çeşitlerine ait çekirdek yağlarının yağ asit profillerinin belirlenmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
17. ATİK İ., GEÇGEL Ü., YILMAZ İ., TAŞAN M., KARASU S., Domates çekirdeği yağının kimyasal bileşimi ve gıda sanayinde değerlendirilmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
18. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., GÜNER K. G., DÜLGER G. Ç., KÜÇÜKTEZCAN E., Enzimatik ve soğuk pres tekniği ile elde edilen buğday rüşeymi yağının bazı kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
19. TAŞERİ L., GEÇGEL Ü., AKTAŞ T., GÜLCÜ M., SEÇKİN G., Farklı kurutma teknikleri kullanılarak elde edilen üzüm çekirdeği yağının bazı kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
20. BENZER D., GEÇGEL Ü., DURAKLI VELİOĞLU S., ÖZCAN M. M., Hodan tohumunun yağ asidi bileşimi ve insan sağlığı üzerine etkileri, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
21. APAYDIN D., GEÇGEL Ü., YILMAZ İ., GÖLÜKÇÜ M., Kudret narı çekirdeği yağının sterol kompozisyonu ile antimikrobiyel özelliklerinin belirlenmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
22. ERDOĞDU M., DOKTU S., YILDIZ G., APAYDIN D., DURGUT M. R., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Mikroalglerden (Deniz Yosunları) yağ elde edilmesi ve endüstride kullanım olanaklarının değerlendirilmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
23. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., GÜNER K. G., DÜLGER G. Ç., AY O., Soğuk pres yöntemi ile elde edilen mısır özü yağının bazı kimyasal özellikleri ve yağ asitleri bileşiminin belirlenmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
24. AY O., GEÇGEL Ü., Trakya Bölgesi’nde yetiştirilen ayçiçeği tohumlarında bazı ağır metal ve mikrobesin elementlerinin belirlenmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
25. APAYDIN D., GEÇGEL Ü., TAŞAN M., DÜLGER G. Ç., Yeşil kahve çekirdeği yağının bazı kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
26. ATİK İ., GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., Zeytinyağı üretim yöntemlerinin antioksidan maddeler üzerine etkileri, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
27. TOKER Ö. S., KARAMAN S., KARASU S., TÖRNÜK F., GEÇGEL Ü., SAĞDIÇ O., GÜL O., ÖZCAN N., Farklı soğuk pres yağ atıklarının fizikokimyasal özellikleri, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (28.04.2015-30.04.2015).
Poster
28. UÇAK G., GEÇGEL Ü., DURAK M., İstanbul’da tüketime sunulan hazır sebze salatalarında mikrobiyal güvenliğin belirlenmesi, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (28.04.2015-30.04.2015).
Poster
29. GEÇGEL Ü., D. M., G. G. Ç., T. M., A. O., Bitkisel atık yağların kullanım alanları ve ekosistem üzerindeki zararlı etkileri, 4. Ekoloji Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Poster
30. GÜRPINAR G. Ç., G. Ü., T. M., A. O., G. Ü., Bitkisel yağ sanayinde ekstraksiyon tesislerinde kullanılan hekzanın çevre üzerine etkileri, 4. Ekoloji Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Poster
31. GEÇGEL Ü., G. G. Ç., Y. İ., G. T., T. M., A. O., Badem yağı adı altında piyasada satılan yağların yağ asit bileşimlerinin incelenmesi, Yabited 1. Bitkisel Yağ Kongresi (12.04.2012-14.04.2012).
Poster
32. GEÇGEL Ü., G. G. Ç., T. M., A. O., Bitkisel yağ üretim teknolojisinde 3-Mcpd/Glisidol esterlerinin oluşumu ve önemi, Yabited 1. Bitkisel Yağ Kongresi (12.04.2012-14.04.2012).
Poster
33. GÜRPINAR G. Ç., G. Ü., Bu araştırmada Trakya Bölgesinden elde edilen ham bentonit killerinin uygun asit aktivasyon koşullarını belirlemek amacıyla 2 N, 4 N ve 8 N H2SO4, HCl ve H3PO4 çözeltileri kullanılarak 1 saat, 3 saat ve 5 saat sürelerinde aktivasyon işlemi yapılmıştır. Ayrıca ayçiçeği kabuklarından aktif karbon elde edilmiş, elde edilen asit aktive killerle, aktif karbonla ve karşılaştırma amacıyla ticari killerle ham ayçiçeği yağında ağartma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ağartma işlemi öncesi ve sonrasında ayçiçeği yağının Lovibond renk değerleri ve absorbans değerleri okunmuş, bu veriler yardımıyla adsorbanların ağartma verimleri hesaplanmıştır. Asitle aktivasyon işleminde kullanılan üç asit için en yüksek ağartma verimleri, 4 N H2SO4 ile 5 saat, 4 N HCl ile 3 saat ve 8 N H3PO4 ile 5 saat aktivasyon uygulanan killerde elde edilmiştir. Ağartma verimleri sırasıyla % 68,65, % 62,41 ve % 49,35 bulunmuştur. Ayçiçeği kabuklarından elde edilen aktif karbon ve ticari kil ile gerçekleştirilen ağartma işlemi sonucunda elde edilen ağartma verimleri ise sırasıyla % 59,51 ve % 55,59 olarak tespit edilmiştir. Ağartma verimleri karşılaştırıldığında en yüksek verime 4 N H2SO4 ile 5 saat aktive edilmiş killerle ulaşılmıştır. Seçilen aktif killer ve ticari killerle gerçekleştirilen ham ayçiçeği yağının ağartılması işleminde adsorban konsantrasyonu, işlem sıcaklığı ve işlem süresinin ağartma verimine, peroksit değerlerine ve serbest asitlik miktarlarına etkileri incelenmiştir. En uygun adsorban konsantrasyonunun % 1, en uygun işlem sıcaklığının 80 ºC, en uygun sürenin ise 20 dakika olduğu tespit edilmiştir. Peroksit ve serbest yağ asitliği değerlerinde ise yağın fiziksel ve kimyasal yapısına etki edebilecek değişimlerin meydana gelmediği görülmüştür. Asitle aktive edilen killer ve ticari ağartma topraklarının kullanıldığı ağartma işlemi için adsorpsiyon kinetikleri, termodinamikleri ve izotermleri incelenmiştir. Sonuç olarak, seçilen süre ve konsantrasyonlarda H2SO4 ve HCl ile aktive edilen killerin ağartma verimlerinin ticari killere göre yüksek olduğu ayçiçeği kabuklarından elde edilen aktif karbonun ise ağartma veriminin ticari kile yakın bulunduğu tespit edilmiştir., Yabited 1. Bitkisel Yağ Kongresi (12.04.2012-14.04.2012).
Özet bildiri
34. GEÇGEL Ü., G. G. Ç., D. A. Ş., T. M., A. M., A. O., Enzimlerin bitkisel yağ üretim teknolojisinde uygulama alanları, Yabited 1. Bitkisel Yağ Kongresi (12.04.2012-14.04.2012).
Poster
35. ÇATAL P., G. Ü., Işınlama uygulanmış ayçiçeği ve kolza (kanola) tohumlarının yağ kalitesi özelliklerinde meydana gelen bazı değişikliklerin belirlenmesi, Yabited 1. Bitkisel Yağ Kongresi (12.04.2012-14.04.2012).
Poster
36. GEÇGEL Ü., G. G. Ç., D. A. Ş., T. M., A. M., A. O., Soğuk pres tekniği ile elde edilen çeşitli yağların bazı fiziko-kimyasal ve antimikrobiyel özelliklerinin belirlenmesi, Yabited 1. Bitkisel Yağ Kongresi (12.04.2012-14.04.2012).
Poster
37. GÜRPINAR G. Ç., G. Ü., T. M., Argan yağının bazı fizikokimyasal özellikleri ile yağ asitleri bileşiminin incelenmesi, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (24.11.2011-26.11.2011).
Poster
38. DERELİ C., G. Ü., Bir çikolata üretim tesisinde kalite yönetim sisteminin kurulması, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (24.11.2011-26.11.2011).
Poster
39. GEÇGEL Ü., T. M., G. G. Ç., Soğuk presyon tekniği ile üretilen bitkisel yağların özellikleri ve sağlık üzerine etkileri, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (24.11.2011-26.11.2011).
Poster
40. GEÇGEL Ü., T. M., G. G. Ç., Yağlı tohumlardan ham yağ üretimi ile rafinasyon uygulamaları sonrasında ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (24.11.2011-26.11.2011).
Poster
41. GEÇGEL Ü., D. O., A. M., T. M., Çeltik işleme yan ürünlerinin değerlendirilmesi, 1. Çeltik Sempozyumu (24.09.2009-25.09.2009).
Tam metin bildiri
42. GEÇGEL Ü., D. O., T. M., A. M., G. Ü., Pirinç kepeği yağının bileşimi, gıda değeri ve kullanım alanları, 1. Çeltik Sempozyumu (24.09.2009-25.09.2009).
Tam metin bildiri
43. GEÇGEL Ü., T. M., D. O., Baklavaların yağ asidi profili, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
44. GEÇGEL Ü., B. B., T. M., Çay tohumlarının bazı kimyasal özellikleri, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
45. GEÇGEL Ü., T. M., A. M., D. M., Ç. H., Edirne badem ezmesinin bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
46. YILMAZ İ., G. Ü., T. M., Geleneksel lezzetlerimizden biri; Edirne tava ciğeri, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
47. GEÇGEL Ü., ARICI M., Çıtlık (Pistacia terebinthus L.) Çeşitlerinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ile Yağ Asitleri Kompozisyonunun Belirlenmesi, Türkiye 10. Gıda Kongresi (21.05.2008-23.05.2008).
Tam metin bildiri
48. CENGİZ B., D. O., G. Ü., Sakarya ve Eskişehir lokasyonlarında yetiştirilen bazı kuru fasulye çeşitlerinin kalite özellikleri, Türkiye 10. Gıda Kongresi (21.05.2008-23.05.2008).
Tam metin bildiri
49. GEÇGEL Ü., T. M., Bitkisel yağlarda tokoferoller ve sağlık üzerine etkileri, Bitkisel Yemeklik Yağlar Sempozyum ve Sergisi (08.05.2008-10.05.2008).
Tam metin bildiri
50. TAŞAN M., G. Ü., B. B., Lipid şorteningler, Bitkisel Yemeklik Yağlar Sempozyum ve Sergisi, (08.05.2008-10.05.2008).
Tam metin bildiri
51. GEÇGEL Ü., T. M., Palm yağının bazı fizikokimyasal özellikleri ve insan sağlığı açısından önemi, Bitkisel Yemeklik Yağlar Sempozyum ve Sergisi (08.05.2008-10.05.2008).
Tam metin bildiri
52. GEÇGEL Ü., T. M., Palm yağının gıda sanayinde kullanım olanakları, Bitkisel Yemeklik Yağlar Sempozyum ve Sergisi (08.05.2008-10.05.2008).
Tam metin bildiri
53. ESENDAL E., A. B., G. Ü., P. C., Yağlı tohumların üretimi, tüketimi ve tüketici tercihleri ile yeni kullanım alanlarına göre üretim projeksiyonları, Bitkisel Yemeklik Yağlar Sempozyum ve Sergisi (08.05.2008-10.05.2008).
Tam metin bildiri
54. TAŞAN M., G. Ü., Bitkisel yağların minör bileşikleri fitosteroller, I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu (28.05.2007-31.05.2007).
Tam metin bildiri
55. GEÇGEL Ü., T. M., Keten tohumunun kimyasal özellikleri ve insan sağlığı üzerine etkileri, I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu (28.05.2007-31.05.2007).
Tam metin bildiri
56. DAĞLIOĞLU O., T. M., G. Ü., Fırın ürünlerinde trans yağ asitleri, Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi (07.09.2006-08.09.2006).
Tam metin bildiri
57. ARICI M., G. Ü., A. M., Melengiç (Pistacia terebinthus L.) Meyvelerinde Aflatoksin Varlığı, Türkiye’de Mikotoksin Çalışmaları. II. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu Bildiriler Kitabı (23.05.2005-24.05.2005).
Poster
58. GEÇGEL Ü., D. M., E. E., T. M., Aspir (Carthamus tinctorius L.) yağının kalitesi ve gıda değeri, I.Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi (29.09.2003-01.10.2003).
Özet bildiri
59. ESENDAL E., S. C., Ö. F., Y. S., G. Ü., Dünyada ve Türkiye’de yağlı tohum ve bitkisel yağların üretimi ile bitkisel yağların gıda değerleri, I.Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi (29.09.2003-01.10.2003).
Özet bildiri
60. DEMİRCİ M., E. E., G. Ü., T. M., Aspir (Carthamus tinctorius L.) yağının yağ asiti kompozisyonu ve besin değeri, Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu (22.05.2003-23.05.2003).
Tam metin bildiri
61. TOPALLAR H., G. Ü., Ayçiçek Tohumundan Yağ Ekstraksiyon Kinetiği ve Termodinamiği, 12. Ulusal Kimya Kongresi (07.09.1998-11.09.1998).
Poster
62. , .
Tam metin bildiri
63. , .
Tam metin bildiri
64. , .
Tam metin bildiri
65. , .
Tam metin bildiri
66. , .
Tam metin bildiri
67. , .
Tam metin bildiri
68. , .
Tam metin bildiri
69. , .
Tam metin bildiri
70. , .
Tam metin bildiri
71. , .
Tam metin bildiri
72. , .
Özet bildiri
73. , .
Özet bildiri
74. , .
Özet bildiri
75. , .
Özet bildiri
76. , .
Özet bildiri
77. , .
Özet bildiri
78. , .
Özet bildiri
79. , .
Özet bildiri
80. , .
Özet bildiri
81. , .
Özet bildiri
82. , .
Özet bildiri
83. , .
Özet bildiri
84. , .
Özet bildiri
85. , .
Özet bildiri
86. , .
Özet bildiri
87. , .
Özet bildiri
88. , .
Özet bildiri
89. , .
Özet bildiri
90. , .
Özet bildiri
91. , .
Özet bildiri
92. , .
Özet bildiri
93. , .
Özet bildiri
94. , .
Özet bildiri
95. , .
Özet bildiri
96. , .
Özet bildiri
97. , .
Özet bildiri
98. , .
Özet bildiri
99. , .
Özet bildiri
100. , .
Özet bildiri
101. , .
Tam metin bildiri
102. , .
Tam metin bildiri
103. , .
Tam metin bildiri
104. , .
Tam metin bildiri
105. , .
Tam metin bildiri
106. , .
Tam metin bildiri
107. , .
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yrd. Editör (01.05.2017-31.08.2017).
Uluslararası Dergi CABI DOAJ EBSCO
2. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yrd. Editör (01.09.2017-31.12.2017).
Uluslararası Dergi CABI DOAJ EBSCO
3. Tekirdağ ziraat fakültesi dergisi, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yrd. Editör (01.01.2017-30.04.2017).
Uluslararası Dergi CABI DOAJ EBSCO
4. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.04.2016-30.06.2016).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS
5. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2016-31.03.2016).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS
6. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.07.2016-30.09.2016).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS
7. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.10.2016-30.12.2016).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS
8. Trakya University Journal of Engineering Sciences, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2016-31.12.2016).
Uluslararası Dergi
9. JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURAL FACULTY, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ, Yayın Kurulu Üyeliği (21.04.2015-24.08.2015).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBITAK-ULAKBIM
10. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ, Yayın Kurulu Üyeliği (25.08.2015-31.12.2015).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBIM
11. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2015-20.04.2015).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS
Yayın Hakemlikleri
1. Waste and Biomass Valorization, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Chilean Journal of Agricultural Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. International Journal of Food Sciences and Nutrition, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
5. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. Journal of Food Processing and Preservation, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. Food Science Nutrition, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. Scientific Research and Essays, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
9. JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMIST´S SOCIETY, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
10. Industrial Crops and Products, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
11. Journal of Food Measurement and Characterization, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
12. Natural Product Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
13. Research Journal of Biotechnology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
14. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
15. Journal of the American Oil Chemists Society, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
16. Korean Journal for Food Science of Animal Resources, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
17. Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
18. Waste and Biomass Valorization, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
19. International Journal of Food Engineering, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
20. Journal of Cereal Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
21. ZEYTİN BİLİMİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
22. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
23. TEKİRDAĞ İLİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Bildiri Kitabı
24. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
25. Derim Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Soğuk pres tekniği ile elde edilen farklı üzüm çeşitlerine ait çekirdek yağlarının fizikokimyasal özellikleri ve oksidatif stabilitelerinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.04.2015-09.12.2016.
2. Işınlama İşlemi Uygulanmış Farklı Üzüm Çeşitlerine Ait Çekirdek Yağlarının Fizikokimyasal ve Antimikrobiyal Özelliklerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.12.2013-11.11.2015.
3. Farklı Çeltik Çeşitlerine Ait Pirinç Kepeği Yağlarının Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri ile Oksidatif Stabilitelerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 29.04.2013-23.10.2015.
4. Üzüm cibresinin bazı kalite değerleri üzerine farklı kurutma yöntemlerinin etkisi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2012-15.05.2016.
5. Ultrases İşleminin Erik Nektarının Raf Ömrü Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, BAP, Proje Hakemliği, Devam Ediyor.
6. NKUBAP.00.24.AR.13.12 Trakya Bölgesinde Üretilen Şeker Pancarında Ağır Metal İçerikleri, BAP, Araştırmacı, Devam Ediyor.
7. NKUBAP.00.24.YL.13.06 Minimal İşlem Görmüş Sebze Salatalarında Mikrobiyal Yükün Belirlenmesi, BAP, Yürütücü.
8. TAGEM Üzüm Cibresinin Bazı Kalite Değerleri Üzerine Farklı Kurutma Yöntemlerinin Etkisi, DİĞER, Araştırmacı, Devam Ediyor.
9. NKÜBAP.00.24.YL.10.23 Işınlama İşlemi Uygulanmış Ayçiçeği ve Kolza (Kanola) Tohumlarının Yağ Kalitesi Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP, Yürütücü.
10. NKÜBAP.00.24. YL.10.14 Ülkemizde Piyasada Satışa Sunulan Çeşitli Çikolata Ürünlerinde Trans Yağ Asitlerinin Belirlenmesi, BAP, Yürütücü.
11. TÜBAP–465 Ham Ayçiçeği Yağı Kalitesine Ekstraksiyon Metotlarının Ve Depolama Sürecinin Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, BAP, Araştırmacı.
12. TÜBAP–479 Değişik Ekim ve Hasat Dönemlerinin Aspir (Carthamus tinctorius L.) Yağının Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Oksidatif Özellikleri Üzerine Etkileri, BAP, Araştırmacı.
13. TÜBAP–484 Rafine Bitkisel Sıvı Yağlarda Trans Yağ Asitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, BAP, Araştırmacı.
14. NKUBAP.00.24.YL.15.02 Soğuk pres tekniği ile elde edilen farklı üzüm çeşitlerine ait çekirdek yağlarının fizikokimyasal özellikleri ve oksidatif stabilitelerinin belirlenmesi, BAP, Yürütücü, Devam Ediyor.
15. Ülkemizde yaygın olarak yetişen ticari değere sahip tohum yağlarının depolama stabilitelerinin belirlenmesi, BAP, Proje Hakemliği, Devam Ediyor.
16. MALTODEKSTRİNİN YAĞ ORANI AZALTILMIŞ GENEL AMAÇLI ENDÜSTRİYEL YAĞLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILMASI VE FIRINCILIK ÜRÜNLERİNE UYGULANMASI, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, Devam Ediyor.
Üyelikler
Euro Fed Lipid, Üye, 2011-.
YAĞ BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ, Üye, 2010-.
Katıldığı Kurslar
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA KONTROLÖR KURSU, Yer:TEKİRDAĞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU, 15.10.2015-15.10.2015.